Ekebergparken er åpnet, kampen fortsetter

Følg Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen på Facebook: https://www.facebook.com/bevarekebergskogen?fref=ts
In English: https://www.facebook.com/SaveEkebergForest?fref=ts
Causes: https://www.causes.com/causes/809264-save-ekeberg-forest-oslo-norway

Mediaklipp:

Kilde: Dato: Tittel: Lenke:
Klassekampen 02.10 Dagne Groven Myhren: Bøkesangerens dom over skulpturparken artikkel
Dagens Nyheter 01.10 Kvinnan tema i omstridd skulpturpark
Skulpturparken på Ekebergåsen lanseras som Oslos nya konstattraktion i världsklass. Men kritikerna hävdar att den hotar naturen, väcker krigstrauman och dessutom är pinsamt sexistisk.

artikkel
side 1

side 2

side 3

Osloby nyheter 30.09 Er skulpturparken i Ekebergskogen en berikelse for byen?
Knut Olav Åmås er tilhenger av parken, Marianne Sunde er motstander. Les duellen her.
artikkel
Aftenposten 27.09 Ikke Ringnes’ fortjeneste.
At det er vakkert på Ekeberg, er ikke Christian Ringnes’ fortjeneste, selv om noen visstnok tror det.
artikkel
NRK 25.09 Symbolsk maktdemonstrasjon
Ekebergparken er et monument over et foreldet kvinnesyn.
artikkel
Reklamer

Pressemelding

Skulpturparken åpner, men kampen for bevaring av Ekebergskogen fortsetter.

Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen (FBE) kommer ikke til å ha noen markering mot skulpturparken på åpningsdagen den 26. september. Det betyr imidlertid ikke at Folkeaksjonen vil slutte å arbeide mot ytterligere inngrep i skogen. Oslos siste sentrumsnære skog rommer fremdeles naturverdier og kulturminner som trenger vern. FBE vil arbeide for en bevisstgjøring om disse verdiene, og forhindre flere større inngrep i skogen.

Vi ser det som en frukt av vårt arbeid at varslede tiltak som anlegging av nye veier gjennom deler av skogen som har en spesielt rik fauna, er utsatt, eller muligens helt forlatt. Vi vil arbeide for at tiltakene ikke iverksettes på et senere tidspunkt. Vi mener videre at den varslede byggingen av en gondolbane og et terminalbygg på 350 kvm med et servicebygg på 100 kvm, må tas opp til ny vurdering slik at alle motforestillinger kommer fram. Inngrepet er planlagt i et sårbart natur- og kulturminneområde. Ekebergskogen er så enestående hva hensyn til naturverdier, kulturminner og geologi angår at området i 2006 ble foreslått til UNESCOs verdensarvliste.

For videre å bidra til arbeidet med å verne om skogen, har FBE tatt kontakt med Oslo kommune for å få inn en representant med fagkunnskap på reguleringssaker i et koordineringsutvalg mellom kommunen og Ringnes-stiftelsen. FBE vil også be om å få melding om alle framtidige tiltak i planområdet.

Folkeaksjonens arbeid gjennom mer enn tre år har avdekket irregulariteter i saksbehandlingen. Vi ser det som en anerkjennelse at aksjonens leder, Marianne Sunde, er tildelt kr 80 000 av Fritt Ord for å skrive bok om prosessen. Hvordan er det gått til at et viktig friluftsområde for Oslos innbyggere er blitt overlatt til en privat stiftelse, opprettet av en eiendomsutvikler som driver næringsvirksomhet i planområdet, og som attpåtil bygger boligkompleks inntil skulpturparken?

Ringnes-stiftelsen har en avtale med Oslo kommune som utløper i 2061.  FBE ønsker å legge grunnen for et arbeid som vil føre fram til at avtalen med stiftelsen ikke fornyes, og at kommunen overtar ansvaret for skogen ved avtalens utløp.

 FBE har et styre og et arbeidsutvalg. Støttespillerne er mer enn 6000, gjennom underskrifter på papir og på nett, og på Facebook. Vi ønsker å takke alle som støtter Folkeaksjonen og alle som har bidratt til en konstruktiv og viktig debatt, og håper flere engasjerer seg i tiden som kommer.

Kontaktpersoner:

Marianne Sunde, leder, 22 19 61 91, mirayapress@oslo.online.no

Steinar Sabbasen, styreleder, 992 73 057, steinar.sabbasen@sariba.com

Atle Klungrehaug, styremedlem, 906 73 478, aklark@online.no

Krever full byggestans

P1020189-1

Folkeaksjonens advokat har 23. mai sendt hastesak til Fylkesmannen og bedt om full byggestans av Tyskertrappene. Det heter i henvendelsen fra advokat Ola Tellesbø:

«Vi kan ikke se at Oslo kommune har behandlet vår klage på ikke etterkomming av byggestans, heller ikke oversendt klagen til Fylkesmannen. Denne mangelen på saksbehandling er svært alvorlig fordi kommunen på denne måten ferdigstiller byggingen før klagen videresendes til Fylkesmannen. Vi ber Fylkesmannen om å gripe inn i kommunens behandling av saken. Videre ber vi om at det innføres byggestans til saken er ferdigbehandlet hos Fylkesmannen slik at videre eventuell skade forhindres.»

DU trengs i Ekebergskogen

Aksjon i dag, tors 11. oktober fra kl 0700

Møt opp ved Ekebergrestauranten i dag, torsdag 11. oktober, på morgenen eller etter jobb, og bli der så lenge du kan utover dagen. Vi skal stoppe motorsagene i dag også. I går kveld sendte vi brev til miljøvernministeren og til pressen om å redde skogen og bytrærne fra vandalismen. Vi krever nå at miljøvernministeren kommer på banen, møter opp i skogen, og blir med oss på befaring.

Det er satt opp bånd som markerer anleggsområdet og trærne som skal hogges ned er merket. Det er derfor ikke lenger fri ferdsel i vårt friluftsområde. Det er nå det gjelder!   Sammen skal vi klare dette! Få med deg flere, og fotografer ødeleggelsene.

Kontakttelefon i skogen: 92649916.

Hold deg oppdatert om aksjonen på vår Facebook-side.

Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen hindret at disse to bjørkene ble felt i dag.

Resultatet av trefellingen i dag der Geitespranget starter.

Krysset der stien til det såkalte «Munchpunktet» starter er barbert i dag.

Aksjon mandag 14/5 kl.07.00

Vi er redde for skogen nå! De varslede arkeologiske utgravningene vil foregå med gravemaskiner. Det er observert tunge kjøretøy i løpet av i går kveld og i dag tidlig! De klargjør seg for innrykk!

Kulturetaten – som opptrer på vegne av Christian Ringnes forier konsekvensene overfor Fylkesmannen og gir inntrykk av at utgravingene ikke vil føre til naturinngrep. Hvordan kan man si at å utføre omfattende hogst (dessuten langt utenfor det nødvendige arealet) og det å grave ut tusenvis av kubikk med skogsbunn IKKE er naturinngrep? Mange tror nok at arkeologi handler om å grave med skje og små børster, men slik er det ikke! Men det visste ikke Fylkesmannen. (Det visste ikke vi heller før vi fikk orientering av de som skulle utføre dette).

Dette kan vi ikke tillate! Kulturetaten (på vegne av Christian Ringnes) opptrer med en aggressivitet som er uten sidestykke! De vet at klagene som ligger inne hos Fylkesmannen er tunge og veldokumenterte og de vil forte seg slik at de senere kan si «Ja, ok, vi får ikke lov, men når vi har gjort så mye arbeid er det vel like greit å fullføre.»

AKSJON mandag 14/5,. Møt opp fra 07.00 og utover og beskytt skogen – den er på sitt skjøreste med hekking og fornyelse! Oppmøte: Rett bak Ekebergrestauranten.

Fra skogvokterne: Varselliste for Ekebergskogen: Vi har nå en sms tjeneste sånn at vi kjapt kan nå masse folk med hva som skjer på Ekeberg. Om du vil være med så send ditt mobilnr til 96676151 og si at du vill legges til på varsellisten, eller legg igjen beskjed på denne FBsiden: http://www.facebook.com/events/211434658967144/

VIVA EKEBERGSKOGEN!

SISTE: Klage sendt Miljøverndepartementet

Fylkesmannen visste IKKE at skulle brukes gravemaskiner i skogen da beslutningen om å si nei til utsatt iverksettelse ble tatt sist fredag. Fylkesmannen trodde det var forsiktige arkeologiske undersølelser, jf Byantikvarens i 2009 og 2010 der torv ble lagt tilbake. Arkeologene bekrefter at arbeidet vil føre til irreversible naturinngrep da de først skal inn med gravemaskin og ta bort skogdekke, så grave ut for hand, så gå inn med gravemaskin og ta ut masse. Oslo kommune v/ Kulturetaten fortsetter å manipulere informasjonen. Rett før møtet sist fredag mottok Fylkesmannen brev fra Kulturetaten hvor det heter: «Det vil følgelig ikke bli gjennomført tiltak som medfører naturinngrep, utover arkeologiske utgravninger, i perioden fram til fylkesmannens forventede avgjørelse av klagesakene foreligger». Ikke et ord om at det skulle brukes gravemaskin som vil lage sår i skogen for all tid. Vi har påklaget avgjørelsen til miljøvernministeren, og brevet vil bli lagt ut på vår nettside i løpet av dagen! Dagsavisen skriver om dette i dag: http://www.dagsavisen.no/kultur/ber-regjeringen-gripe-inn-mot-park/

Høyt aktivitetsnivå

Folkeaksjonen holder for tiden så høyt tempo at vi ikke rekker å legge ut all info med en gang.

En meget god artikkel om den tvilsomme saksgangen: http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Tvilsom-saksgang-6822846.html

Aksjonen på mandag 7/5 fikk stor oppmerksomhet i media, blant annet i papirutgaven av Dagsavisen, Aftenposten og i Dagbladet og på nett:

http://www.dagsavisen.no/kultur/slar-ring-om-ekebergskogen/

http://dittoslo.no/nordstrands-blad/nyheter-nordstrands-blad/skal-bo-i-skogen-til-den-er-reddet-1.7222796

Østlandssendingen: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.8122345

Gode debattinnlegg:

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread245276/#post_245276

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread245909/#post_245909

Det viser seg nå at skogen får oppmerksomhet også utenfor landegrensene og miljøaktivister vurderer å komme til Oslo for å støtte opp om vernet av skogen.

Partiet RØDT har politianmeldt den ulovlige hugsten som ble foretatt i hekkesesongen – link følger!

Men Ola Elvestuen (V) ser ingen grunn til å politianmelde den ulovlig hogsten fra 2010: http://www.aftenposten.no/nyheter/Ingen-erstatning-for-ulovlig-hugget-Ekeberg-skog-6820938.html

I tillegg pruter gjerningsmannen på erstatningssummen. Har DU noen gang skyldt kommunen penger i to år uten at det får rettslige konsekvenser? Har du prøvd å forhandle? Det vet vi alle ikke er mulig – unntatt for Christian Ringnes, da.
Det påstås at det er driver av restauranten som er ansvarlig. Når man leier et lokale flytter man ikke et lysarmatur en gang uten godkjennelse fra gårdeier. Driver av restauranten visste at det ikke var lov med hugst, for Christian Ringnes hadde søkt på dette, men fått avslag. PÅ kopilisten til korrespondansen med kommunen stod Furset – som driver Ekebergrestauranten. Det er Christian Ringnes som styreleder i Eiendomsspar som er ansvarlig for dette. Men så lenge den ulovlige hugsten ikke politianmeldes kan ikke dette komme for en dag. Er det derfor de ikke anmelder? Fordi Ringnes må beskyttes? Eller er det en annen som skal beskyttes? Nemlig Kallmyr (FrP) som var byråd tidligere. Han trakk politianmeldelsen (har aldri skjedd før og ikke siden) og brøt med det både etatens egne regler, men også kommuneloven.

Fortsettelse følger – i går var det møte i Rådhuset og Elvestuen skulle redegjøre. Det ble mye tåkeprat. Oppdatering senere i dag.

Følg oss på Facebook: http://www.facebook.com/groups/422610547758498/#!/bevarekebergskogen

Engelsk FB side: http://www.facebook.com/SaveEkebergForest?ref=ts

Folkeaksjonen på Twitter på engelsk og norsk:

@BevarSkogen

@SaveEkeberg

 

Møt opp mandag 7/5 kl.07.00!

Sted: Skogen rett bak Ekebergrestauranten   

VEL MØTT til demonstrasjon i skogen. Det kan ta tid, ta med mat, drikke og varme klær! Lag gjerne paroler som kan taes med.

Hvorfor? Fordi det fra mandag 7. mai er planlagt arkeologiske undersøkelser med gravemaskin, vil Folkeaksjonen nå aksjonere. Ekebergskogen er det området i Oslo som har tettest funn av kulturminner. Det er gjort 21 steinalderfunn i skogen, de eldste av disse er 2000 år eldre enn noen funn andre steder i Oslo. Til tross for skogens historiske og kulturelle verdi, er det gitt dispensasjon fra Kulturminneloven for at Ringnes skal få bygge et vannspeil, paviljong, bygge Munch-platting, sette ut 80 skulpturer etc. Det har blitt hogget nær 200 trær, mesteparten helt ulovlig etter at hekkesesongen var i gang. Da politiet kom løp arbeiderne sin vei, så de visste at de drev ulovlig.

Dessuten er den arkeologiske «begrunnelsen» for hogsten et bedrag. 70x 100meter, dvs. 7.000m2, dvs. 7 mål. Det vil si en fotballbane har blitt hogget rett ved siden av Ekebergrestauranten. For å grave ut arkeologisk til et 50 m2 paviljong, hugger man underskog og mange trær tilsvarende størrelsen fotballbane. Og dette er bare en brøkdel av det Christian Ringnes har planlagt!

 

Facebookevent: http://www.facebook.com/#!/events/400795926620512/

Vi skal stoppe gravemaskinene fra å ytterligere ødelegge skogen! Det er helt uakseptabelt at trær blir hugget og skogsbunnen gravd opp – før Fylkesmannen har behandlet de mange og tunge klagene som er sendt inn mot dette prosjektet. Skadene på skogen er irreversible!

Møt opp og vis din protest!