Jusprofessorer mener miljøvernministeren tar feil

Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell (SV) sier han ikke kan stanse utbygging midlertidig mens saken behandles i departementet. Feil, mener to jusprofessorer.

Les artikkelen i Kommunal Rapport her (pdf) >>

Reklamer

Brev om politiaksjonen 15. oktober

Mens Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen venter på at vår begjæring skal behandles i Miljøverndepartementet, og at statsråden svarer på vår invitasjon om befaring, ble det 15. oktober satt inn store politistyrker mot fredelige demonstranter. Dette skjer etter irreversibelt arbeid er startet opp i Oslos siste sentrumsnære skog og eldste kulturmiljø, Ekebergskogen. Les Folkeaksjonens brev til miljøvernministeren.

Har du litt tid til overs til Ekebergskogen?

Skogen trenger oss nå. Har du en time eller to og anledning til å bidra med vakthold? Eller kan du dele ut løpesedler et sted det passer for deg?

Vakthold
Kom innom skogen når det passer deg mellom kl 0700 og kl 1500. Vi må beskytte bytrærne så de ikke felles. Ring 22 19 61 91 eller 926 49 916 om du har noe å melde fra der du er i skogen. Dersom du bare legger lufteturen innom skogen er også en termos med varm drikke eller noe annet som vaktmannskapet kan trenge velkomment. Utgangspunkt for vakthold er Ekebergrestauranten. VELKOMMEN!

Løpesedler
Skriv ut denne løpeseddelen og del ut der det passer deg – på tur i Ekebergskogen, på jobben, i organisasjonen du er involvert eller til venner. Kanskje får du legge igjen noen eksemplarer på en kafé også? Takk for at du hjelper oss å stanse raseringen av Ekebergskogen!

Demonstrasjon mandag 3.sept kl 7.30

Ikke rør skogen vår!

Demonstrasjon mandag morgen den 3.september kl 7:30. Oppmøte i skogen bak Ekebergrestauranten.

Lag din egen banner eller plakat og møt opp. Husk at det er på grunn av oss at arbeidet i skogen ikke er begynt. Sammen skal vi sørge for at det aldri påbegynnes, og at skogen får være i fred for all framtid. Gjerne del informasjonen med venner og kjente.

Hold deg oppdatert. Følg oss på Facebook og Twitter.

Skriv til miljøvernministeren

Folkeaksjonen vil oppfordre til å skrive høflige og saklige brev og eposter til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell for å be han stanse planene for skulpturpark i Ekebergskogen.

Fortell hva skogen betyr for Oslo og for deg. Si din mening om at Oslos siste sentrumsnære skog, med stor rekreasjonsverdi og stort biologisk mangfold, og med Oslos eldste kulturmiljø gjennom 10 400 år, er planlagt bygget om til en skulpturpark og en turistmaskin uten tilstrekkelig kartlegging av nasjonale og biologiske sjeldenheter som går tapt.

Les videre

Miljøvernministeren må gripe inn

Folkeaksjonen sendte den 24. juli 2012 brev til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, der vi ber om en omgjøring av Fylkesmannens vedtak i klagesaken om skulpturparken (se utdrag av brevet nederst). Fylkesmannen har ikke gjort en selvstendig behandling av klagene, men kun kopiert kommunens kommentarer. Kommunen, på sin side, kommenterer de mange klagene generelt under ett, grupperer klagepunktene tematisk og kommenterer summarisk. Klagebehandlingen blir derfor feil når Fylkesmannen bygger sin avgjørelse på kommunens mangelfulle vurderinger.

Les videre

Kronikk: Ødeleggelse av kulturmiljø

«Kulturminner skal brukes» skrev riksantikvar Jørn Holme i et forsvar mot kritikken mot seg i sommerens debatt. Men kulturminner skal ikke misbrukes. Riksantikvaren har gitt tillatelse til at Christian Ringnes kan få sette opp 80 skulpturer, opptil åtte meter, lage nye veier, felle trær og fjerne undervegetasjon på nesten tolv dekar, fjerne vegetasjonsdekke på over ti dekar, erstatte med 3,7 dekar betong og 6,8 dekar sådd gressbakke, grave, pigge, sprenge, fjerne eller flytte masser i Ekebergskogens mest verdifulle midte. Samt bygge vanndam og paviljong på steinalderlokaliteter. Alt dette er ren ødeleggelse av et kulturminneområde, som riksantikvaren i 2006 ble oppfordret til å søke om å få på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv.

Les hele kronikken av Marianne Sunde, leder for Forlkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen, i Dagsavisens papirutgave 8. august 2012, eller last ned her (pdf): «Ødeleggelse av kulturmiljø»

Saken om skulpturparken må granskes

Oslo har to byskoger, én i vest og én i øst, Bygdøyskogen og Ekebergskogen. Bygdøyskogen ble i år vernet, mens Ekebergskogen gis bort til Christian Ringnes for 50 år (med mulighet til forlengelse inntil 150 år).

Uten noen som helst offentlig debatt om påpekte mangler ved friluftsområdet, eller hva annet man skulle bruke Ekebergskogen til, inngikk Oslo kommune og Christian Ringnes v/ C. Ludens Ringnes stiftelse (CLRS) den 10.12.08 ”Avtale om,finansiering av et forprosjekt som skal utrede mulighetene for etablering av en skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg.”

Les videre

Møt oss i skogen hele denne uken

Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen vil være på plass hele uken hver morgen seinest kl 0800. Vi vil beskytte skogen, og ønsker alle velkommen til å bli med!

Mandag 18. juni hadde vi en fantastisk markering i skogen. Mange var der kl 0700, og flere kom etterhvert, deriblant en hel geiteflokk ledet an av bukken Elvis, og mange hester og ponnier.

Les videre

Vellykket morgenmarkering

Friske på morgendemonstrasjon 07.00 i Ekebergskogen 18. juni 2012

Folkeaksjonen møttes mandag morgen 18. juni for demonstrasjon mot de påbegynte arkeologiske utgravningene. Utgravningene starter i dag etter Fylkesmannen i forrige uke avviste klagene på bystyrevedtaket som åpnet for rasering av den fredede Ekebergskogen.

Les videre