Offentlige planer og høringsuttalelser

Lovdata
Loven for Ekebergskråningen naturreservat

Direktoratet for naturforvaltning
Faktaark om Ekebergskråningen naturreservat

Plandokumenter med utredninger og rapporter

2008-10-29 – Kartlegging av naturverdier (PDF)
2009- Kulturminneregistreringer. Arkeologisk rapport (PDF)
2009-01 – Landskapsanalysen. Del 1 (PDF)
2009-01 – Landskapsanalysen. Del 2 (PDF)

2009 – Forslag til planprogram

2009-04-28 – Forslag til Planprogram. Skulptur- og kulturminnepark. (PDF)

2010 – Skisseprosjekt

2010 – Skissedokumentet – Bjorbaek og Lindheim (PDF – 51 MB)
2010 – Skissedokumentet – Kortversjon (PDF)

Høringsuttalelser
Planprogramforslaget 2009

2009- Vedtatt planprogram med hoeringsuttalelser (PDF)
2009-06-02 – Uttalelse fra Turid W-L (PDF)
2009-07-03 – KULs brev m uttalelser (PDF)
2009-07-04 – KULs oppsummering uttalelser (PDF)

Reguleringsplan. Lukket høring 2010

Byantikvaren-200901155-44 (PDF)
Bydel_Nordstrand-200901155-40 (PDF)
Bydel_Nordstrand-Barnas_repr-200901155-29 (PDF)
Forsvarsbygg-200901155-32 (PDF)
Fortidsminneforeningen-200901155-37 (PDF)
Friluftsetaten-200901155-42 (PDF)
Fylkesmannen_Miljovernavd-200901155-41 (PDF)
Innstilling-Bydel_Gamle_Oslo (PDF)
Naturvernforbundet-200901155-38 (PDF)
Norsk_ornitologisk_forening-200901155-31 (PDF)
Oslo_elveforum-200901155-26 (PDF)
Oslo_og_omland_friluftsraad-200901155-35 (PDF)
Renovasjonsetaten-200901155-36 (PDF)
Samferdselsetaten-200901155-39 (PDF)
Statens_vegvesen-200901155-30 (PDF)
Trafikketaten-200901155-24 (PDF)
Simensbraaten Ekeberg Arbeidersamfunn april -2010 (DOC)

Vedtatte føringer for planlegging i Oslo

Brosjyre naturmangfold (PDF)

2009GrontplanenForslagHoeringsdokument (PDF)
2009GrontplanenAvgrensningavomraderGjeldendeplanererstattes (PDF)
2009GrontplanenEvalueringavgjeldendeplan (PDF)
2009GrontplanenForhandsuttalelser (PDF)
2009GrontplanenGrontstrukturensbetydnforlokalklimaogluftkvalitet (PDF)
2009GrontplanenKarakteristiskelandskapstrekk (PDF)
2009GrontplanenMetodefordekningsanalyse (PDF)
2009GrontplanenNotatGrontstrukturensbetydnforlokalklimaogluftkvalitet (PDF)
2009GrontplanenPlankartforYtrebysyd (PDF)
2009GrontplanenRegistreringavgrontomraderBydelsvis (PDF)
2009InformasjonGrontplanen (DOC)

2002ByokologiskProgram200-2014 (PDF)
2003DNhandbok23GronnbyArealplanleggOgGronnstruktur (PDF)
2008EkebergskraningenNaturreservatKartap (PDF)
2008KommuneplanOsloVedtattKart (PDF)
2008KommuneplanOsloVedtattTekstdel (PDF)
2008KommuneplanOsloUtdragKulturBlagronnstruktur (PPT)

Byøkologisk program
Grøntplan for Oslo

Sammenlignende informasjon

Frognerparken med Vigelandsanlegget = 320 dekar (320.000 m2) – 214 skulpturer – med sportsanleggene 450 dekar
Antall Ullevål stadioner = vel 4 stykk = 32 fotballbaner
Antall Bislett stadioner = ca 17 stykk = litt over 2 fotballbaner

Leserinnlegg og avisartikler

Må skogen vike for en park? (PDF) Turid Winther-Larsen i Aftenposten 18. mars 2010

Vil verne mer der folk bor og ferdes (PDF) Artikkel i Aftenposten 31. mai 2010
– Utsikten gror igjen (PDF) «Aften spør for deg» 12. mai 2010
Anklage om ulovlig hogst (DOC) Artikkel i Nordstrands Blad 12. mai 2010

I tidsskriftet ”Fremtid for fortiden” nr 2/2010 presenterer Linken Apall-Olsen og Leif Anker en artikkel med tittel ”Hva skjer på Ekeberg?”. Artikkelen reflekterer rundt 1) private aktører på fellesskapets arena, 2) om hvem som har definisjonsmakten rundt kulturminnekvaliteter og 3) presset som er på Oslos grønne arealer. Tidsskriftet må kjøpes, men blir nok også lagt ut på nettet etter hvert – på http://lokal.fortidsminneforeningen.no/oslo_akershus/

Rovhogst

Rovhogst ved Ekebergrestauranten Dagbladet 6. mai 2010
Hogget trær på kommunens eiendom NRK.no 6. mai 2010
Ulovlig rovhogst i Ekebergskråningen Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Om skulpturparken

Skulptur mot dårlig samvittighet Aftenposten 26. mai 2010
DEBATT: Kvinneskulpturpark eller skog på Ekeberg? Nordstrands Blad, 7. mai 2010
DEBATT: Kvinneskulpturpark – et fallossymbol?
Nordstrands Blad, 9. april 2010
Skulpturpark – et fallossymbol?
av Journalist og kommunikasjonsrådgiver, Dr.  Marianne Sunde 2. april 2010
Folkevandring i steinalderland Nordstrands Blad, 18.juni 2010

Aktuelle lover og forskrifter
Naturmangfoldloven

Lov om forvaltning av naturens mangfold

Plan- og bygningsloven

Lov om planlegging og byggesaksbehandling

Miljøinformasjonsloven

Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet

Lov om kulturminner

Lov om kulturminner

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s