Miljøvernministeren må gripe inn

Folkeaksjonen sendte den 24. juli 2012 brev til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, der vi ber om en omgjøring av Fylkesmannens vedtak i klagesaken om skulpturparken (se utdrag av brevet nederst). Fylkesmannen har ikke gjort en selvstendig behandling av klagene, men kun kopiert kommunens kommentarer. Kommunen, på sin side, kommenterer de mange klagene generelt under ett, grupperer klagepunktene tematisk og kommenterer summarisk. Klagebehandlingen blir derfor feil når Fylkesmannen bygger sin avgjørelse på kommunens mangelfulle vurderinger.

Det er eksempelvis anført i klagene fra både Folkeaksjonen og Naturvernforbundet at naturmangfoldsloven er brutt. Det er i tidligere rapporter konkludert med at det er store muligheter for å finne sjeldne sopp- og insektsarter i skogen, uten at dette er utredet. Uten å se nøyere på dette forholdet, siterer Fylkesmannen kommunen: «Etaten finner at det foreligger et meget godt oppdatert kunnskapsgrunnlag ved ovennevnte rapporter og registreringer, jf nml § 8.» Fylkesmannen støtter seg uten videre til kommunens saksbehandlere og konkluderer: «Påstandene om at mangelfull saksutredning, herunder kartlegging av det biologiske mangfoldet har ført til ufullstendig avgjørelsesgrunnlag, fører ikke fram.»

I begjæringen som nå er sendt statsråd Solhjell har Folkeaksjonen anført at dette er beviselig feil. Det er i løpet av sommeren funnet sjeldne sopparter i skogen, deriblant den underjordiske arten «Elaphomyces spinoreticulatus» som ikke tidligere er registrert i Norge, og trolig er den ikke tidligere registrert i Europa. Les artikkelen i VG 3. august 2012: «Historisk trøffelfunn!» (PDF)

Hvilke andre sjeldne arter i skogen er ikke blitt registrert ennå? Hva vil hogging av trær, fjerning av bunnvegetasjon og vegetasjonsdekke, fjerning og flytting av masser, graving og sprenging – og masseturisme – gjøre med det biologiske mangfoldet i skogen? Naturmangfoldsloven, som er SVs verk i regjeringen, skal forhindre nettopp slike forhastede ødeleggelser av sårbare naturområder. Det er også anført i klagene at fuglefaunaen er for dårlig kartlagt.

I begjæringen til Solhjell har Folkeaksjonen også påpekt hvor ødeleggende skulpturparkplanene er for Oslos eldste kulturmiljø, at planene er en uverdig ramme for Oslos historie gjennom 10 400 år, og at det er feil å bygge vanndam og paviljong på steinalderlokaliteter. De fysiske inngrepene i skogen er enormt store.  Les også Marianne Sundes kronikk i Dagsavisen 8. august 2012 «Ødeleggelse av kulturmiljø».

Vi minner Solhjell om at dette er en avgjørelse som har betydning for all framtid, at Oslos siste sentrumsnære skog må bevares for kommende generasjoner:

«En byskog er spesielt verdifull. En bypark kan bygges hvor som helst. En skog med unikt biologisk mangfold kan ikke flyttes, eller bygges opp igjen. Det kan heller ikke et kulturmiljø med en tidsdybde tilbake til steinalderen.»

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s