Apell for Ekebergskogen

Denne apellen ble holdt av Marianne Sunde på lørdagens «Fest for Ekebergskogen«.

Kjære alle som er samlet for å redde Ekebergskogen,

Det finnes ikke demokrati i denne saken.

Da Oslo Bystyre sa ja til skulpturpark i Ekebergskogen den 24. august i fjor var det første gang saka ble lagt fram for et folkevalgt organ.

I mellomtiden hadde intens saksbehandling pågått. Det uvanlige skjedde at Kulturetaten stilte som forslagsstiller for den private aktør Christian Ringnes. Ringnes og hans stiftelse tok også på seg å betale for kommunal saksbehandling og kommunalt PR-apparat. Blant annet ble det trykket reklamebrosjyrer for parken. Stempla Kulturetaten Oslo kommune, betalt av Ringnes. For politikere, journalister og folk flest så det ut som om Oslo kommune allerede var i gang med gjennomføringen av parkplanene før noen folkevalgte hadde sett på saken. Slik var det faktisk også.

Ringnes lanserte ideen om en skulpturpark i Ekebergåsen i 2003. Men det finnes ingen dokumentasjon i saken i Oslo kommune før 2006. Hva som er foregått i «de lukkede bakrom» i mellomtiden vet vi ikke. I 2006 var Kulturetaten og Byantikvaren svært skeptiske til ideen. Brevene ble stemplet unntatt offentlighet, og kom først for en dag da Folkeaksjonen fikk disse brevene ut sist høst, men etter avstemninga i bystyret.

Det er to genistreker i denne saken. Det ene er at en kommunal etat stiller som forslagsstiller for Ringnes  -slik blir saken lett å få gjennom. En kommunal etat, Plan- og bygning, skal være kontrollinstans for forslagstiller, Kulturetaten. Det andre er å kalle dette en gave. Folkeaksjonen har dokumentert i sin klage at dette prosjektet kommer til å koste Oslo kommune dyrt, og på ingen måte er en gave, kun tap av et verdifullt friluftsområde for all framtid.  Avtalen med Ringnes sikrer ham og hans stiftelse, men for Oslos skattebetalere er avtalen høyst usikker. Vi vil komme til å måtte ta store deler av regningen.

Folkeaksjonen, andre organisasjoner og privatpersoner leverte klager innen fristen 24. oktober. Vi bad om oppsettende virking slik at arbeidet ikke kunne igangsettes når avtale med stiftelsen trådte i kraft 24. februar, at alt arbeid måtte vente til klagene var ferdigbehandlet.  Dette avslo Plan- og bygningsetaten, og ga tiltakshaver, Christian Ringnes, tillatelse til å sette i gang arbeidet på egen risiko. Risikoen var at Fylkesmannen kunne kjenne reguleringsplanen ugyldig når klagene ble behandlet og at Ringnes hadde brukt penger på å felle trær til ingen nytte: Hvilken risiko er det for Ringnes? Det er skogen dette er risikabelt for!

I stedet for å sende klagene til Fylkesmannen, slik som loven krever, har Plan- og bygingsetaten sittet på klagene i seks måneder.  Dette er grov saksbehandlingsfeil, les hva professor i offentlig rett, Erik Boe, uttaler i Dagbladet i dag.

Den 18. april begynte Ringnes sitt arkitektfirma Bjørbekk og Lindheim trefelling under dekke av at dette er for å gjøre arkeologiske undersøkelser. Faktum er at dette er brukt som unnskylding også for å rydde skog. Katty som bor i skogen har talt trærne. Der det er planlagt vannreservoar er det felt 63 trær som er over 7 cm i diam. Der det er planlagt paviljong ved siden av Ekebergrestauranten er det felt 63 trær. Noen av disse trærne er veldig gamle. Og når man går dit, ser man sevjen renne ut av de store trestubbene som står igjen etter trærne som nå skulle stått i full bløming. Trærne blør.

Dagne har talt trærne ved Tyskertrappene. Der er ca 25 trær som er felt. Så til sammen er det over 200 trær som er felt på tre områder i skogen. I tillegg er det felt masse bunnvegetasjon som er viktig for fuglene i hekketida. At alt dette er gjort for å gjennomføre arkeologiske utgravninger er ren løgn.

Det viser seg også at det er tilfeldige omstendigheter som gjorde at trærne ble felt. Det var kun Bjørbekk og Lindheim som tok kontakt med Bymiljøetaten og sa at nå startet de arbeidet med skogen, og dei ville ha råd om trefelling. En biolog ble satt på saken. Da jeg snakket med leder for denne seksjonen forrige torsdag visste han ikke hva jeg snakket om. Han spurde om jeg snakka om trefellinga ved Ekebergrestauranten for to år sidan eller trefellinga nedanfor Jomfrubråtveien i påska. Han hadde vært på reise og visste ingenting.

Saksbehandleren som ble kontaktet av Bjørbekk og Lindheim i Bymiljøetaten vart aldri informert om at klagene ikke var oversendt til Fylkesmannen.

Bymiljøetaten hadde gitt forbud mot å felle trær etter 20. april på grunn av hekkesesongen. Bjørbekk og Lindheim hadde bedt om to dager ekstra. Trefellinga som ble utført den 23 og 24 april var dermed ulovlig. Bymiljøetaten har vurdert politianmeldelse.

Men Ringnes har erfaring fra at politianmeldelser fra Bymiljøetaten blir stoppet av miljøbyråden. Det skjedde for to år siden da Ekebergrestauranten felte 35 gamle trær ulovlig. Ringnes risikerer ingenting. Ikke engang erstatningen for de 35 trærne som ble felt, er betalt. I stedet for at kommunen krever inn erstatningen, gir kommunen skadevolder rett til å disponere 255 dekar av Ekebergskogen i 50 år. Slik kan han fortsette skadeverket.

Da hogsten begynte 18. april tok mange kontakt med Fylkesmannen og krevde oppsettende virkning på klagene. Fylkesmannen bad så PBE om å få oversendt klagene umiddelbart. Disse ble oversendt 30. april. Denne uken har vi purret på Fylkesmannen for å få behandlet krav om oppsettende virkning. Dette hastet da arbeid med gravemaskin for arkeologiske undersøkelser skal starte nå på mandag.

I går var det møte hos Fylkesmannen. Kl 20:30 i går kveld kom mailen om at Fylkesmannen IKKE ga klagene oppsettende virkning og utsatt iverksettelse.

Dette er nok en provokasjon. Hvordan kan Fylkesmannen behandle klagene våre etter at skogen er hogget ned og gravd opp? På den måten blir klagene våre illusoriske.

Til grunn for Fylkesmannens vedtak ligger begjæring fra Kulturetaten datert i går. Sitat:

» Kulturetaten fremhever i sin uttalelse av 4. mai 2012 at det før Fylkesmannens avgjørelse forventes å foreligge, ikke vil bli gjennomført tiltak som medfører naturinngrep, utover arkeologiske utgravinger

Dette er løgn. Det er allerede hogget trær langt utover det som trengs for ark utgravning. Ved paviljongen er det hogget et område på 200 X 150 m, mens det trengs kun 50 m2 der paviljongen er planlagt. At det skal graves med gravemaskin vil selvsagt ødelegge naturen. Så vil det bli klargjort for vannet og paviljongen Ringnes vil bygge. Dette blir gjort i et område med automatisk freda kulturminner. Byantikvaren sa i brevet som vart hemmeligstempla i 2006 at det ikke kunne regnes med dispensasjon. Det er altså gitt dispensasjon fra Kulturminneloven er pga byggearbeidene som Ringnes planlegger. Naturmiljøet i et område med automatisk fredete kulturminner vil bli ødelagt.

Ekebergskogen er et sammenhengende kulturminneomåde. Ingen andre steder i Oslo ligger kulturminnene så tett. Ingen andre steder i Oslo har kulturminner større tidsdybde. Under arkeologiske undersøkelser sommeren 2009, ble det funnet 16 steinalderlokaliteter i skogen. Det ble funnet spor etter sjønære boplasser for 10 400 år siden. Sjøkanten gikk i Ekebergskogen i steinalderen. Med funnene i Ekebergskogen ble Oslos historie 2000 år eldre. Disse sensasjonelle funnene ble holdt hemmelig for offentligheten inntil de var inkorporert i Ringnes sitt skulpturparkprosjekt.

Folkeaksjonen vil at kulturminnene skal tas vare på og presenteres i sitt rette element, i naturen. Vi vil at skolebarn i framtida skal kunne lære om «Steinalderliv på Ekeberg» i skogen, ikke under en gondolbane, ved serveringssteder, lyssatte kunstinstallasjoner og 80 skulpturer på opptil 9 m.

Fagtatene i Oslo kommune har latt seg presse politisk i denne saken. Vi vet at Byantikvaren har vært utsatt for press fra byutviklingsbyråden. Riksantikvar Jørn Holme sa til meg sist uke: «Byantikvaren har plikt til å rapportere til Riksantikvaren dersom etaten blir politisk presset.» Det er ikke gjort. Byantikvaren har tilpasset den 10 400 år gamle historien i Ekebergskogen til prosjektet til Ringnes. Det mener vi er et svik mot vår kulturarv. Som det het på lederplass i Nordstrands Blad i des 2010: «Vi forventer at Byantikvaren opptrer som seg selv«. Det har byantikvaren ikke gjort.

Ringnes har ved hjelp av byrådet kjøpt hele Oslo kommunes saksbehandlingsapparat, inkl kommunens jurister.

Nå mobiliserer Folkeaskjonen for fullt for å stoppe planene. Vi ønsker en bred debatt om hva som har foregått i denne saken. Saksbehandlingen i Oslo kommune må granskes.

Mandag morgen kl 0700 ber vi alle om å møte til demonstrasjon ved inngangen til skogen bak Ekebergrestauranten. Der vil vi ha en fredelig og verdig markering. Vi vil danne en ring og beskytte skogen mot arbeidet som er planlagt. Vi vil slå ring om skogen. Ringnes kan latterliggjøre oss så mye han vil for å demonstrere mot arkeologiske utgravninger. Men vi vil at kulturminnene skal tas vare på, ikke graves opp med gravemaskin og legges under betong, grus og vann slik Ringnes planlegger. Det er for å beskytte den skogen med alle sine kulturminner og sitt biologiske mangfold vi demonstrerer. Vi vil ha slutt på løgnene.

Ordfører Fabian Stang sa etter 22. juli: «Vi skal svare på terror med mer åpenhet og demokrati». Men gjorde det motsatte. Vi bad ham innstendig om at saken ikke måtte behandles i bystyret 24. august, men vente. Ordføreren satte alt inn på å banke saken igjennom.

Når den grusomme rettsaken starter, og media har ett eneste fokus, inntar motorsagene Ekebergskogen. Det er kynisk og uverdig.

La oss ha en verdig markering for skogen mandag morgen. Politiet ringte oss i dag, og vil støtte oss i å få bruke vår ytringsfrihet i denne saken.

Vi krever nå demokrati. Det finnes ikke demokrati i at det skal være mulig for en av byens eiendomsutviklere å kjøpe seg til særbehandling i Oslo kommune, og kjøpe seg retten over Oslos siste sentrumsnære skog for framtida. Vi aksepterer det ikke.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s