Ekebergparken er åpnet, kampen fortsetter

Følg Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen på Facebook: https://www.facebook.com/bevarekebergskogen?fref=ts
In English: https://www.facebook.com/SaveEkebergForest?fref=ts
Causes: https://www.causes.com/causes/809264-save-ekeberg-forest-oslo-norway

Mediaklipp:

Kilde: Dato: Tittel: Lenke:
Klassekampen 02.10 Dagne Groven Myhren: Bøkesangerens dom over skulpturparken artikkel
Dagens Nyheter 01.10 Kvinnan tema i omstridd skulpturpark
Skulpturparken på Ekebergåsen lanseras som Oslos nya konstattraktion i världsklass. Men kritikerna hävdar att den hotar naturen, väcker krigstrauman och dessutom är pinsamt sexistisk.

artikkel
side 1

side 2

side 3

Osloby nyheter 30.09 Er skulpturparken i Ekebergskogen en berikelse for byen?
Knut Olav Åmås er tilhenger av parken, Marianne Sunde er motstander. Les duellen her.
artikkel
Aftenposten 27.09 Ikke Ringnes’ fortjeneste.
At det er vakkert på Ekeberg, er ikke Christian Ringnes’ fortjeneste, selv om noen visstnok tror det.
artikkel
NRK 25.09 Symbolsk maktdemonstrasjon
Ekebergparken er et monument over et foreldet kvinnesyn.
artikkel
Reklamer

Pressemelding

Skulpturparken åpner, men kampen for bevaring av Ekebergskogen fortsetter.

Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen (FBE) kommer ikke til å ha noen markering mot skulpturparken på åpningsdagen den 26. september. Det betyr imidlertid ikke at Folkeaksjonen vil slutte å arbeide mot ytterligere inngrep i skogen. Oslos siste sentrumsnære skog rommer fremdeles naturverdier og kulturminner som trenger vern. FBE vil arbeide for en bevisstgjøring om disse verdiene, og forhindre flere større inngrep i skogen.

Vi ser det som en frukt av vårt arbeid at varslede tiltak som anlegging av nye veier gjennom deler av skogen som har en spesielt rik fauna, er utsatt, eller muligens helt forlatt. Vi vil arbeide for at tiltakene ikke iverksettes på et senere tidspunkt. Vi mener videre at den varslede byggingen av en gondolbane og et terminalbygg på 350 kvm med et servicebygg på 100 kvm, må tas opp til ny vurdering slik at alle motforestillinger kommer fram. Inngrepet er planlagt i et sårbart natur- og kulturminneområde. Ekebergskogen er så enestående hva hensyn til naturverdier, kulturminner og geologi angår at området i 2006 ble foreslått til UNESCOs verdensarvliste.

For videre å bidra til arbeidet med å verne om skogen, har FBE tatt kontakt med Oslo kommune for å få inn en representant med fagkunnskap på reguleringssaker i et koordineringsutvalg mellom kommunen og Ringnes-stiftelsen. FBE vil også be om å få melding om alle framtidige tiltak i planområdet.

Folkeaksjonens arbeid gjennom mer enn tre år har avdekket irregulariteter i saksbehandlingen. Vi ser det som en anerkjennelse at aksjonens leder, Marianne Sunde, er tildelt kr 80 000 av Fritt Ord for å skrive bok om prosessen. Hvordan er det gått til at et viktig friluftsområde for Oslos innbyggere er blitt overlatt til en privat stiftelse, opprettet av en eiendomsutvikler som driver næringsvirksomhet i planområdet, og som attpåtil bygger boligkompleks inntil skulpturparken?

Ringnes-stiftelsen har en avtale med Oslo kommune som utløper i 2061.  FBE ønsker å legge grunnen for et arbeid som vil føre fram til at avtalen med stiftelsen ikke fornyes, og at kommunen overtar ansvaret for skogen ved avtalens utløp.

 FBE har et styre og et arbeidsutvalg. Støttespillerne er mer enn 6000, gjennom underskrifter på papir og på nett, og på Facebook. Vi ønsker å takke alle som støtter Folkeaksjonen og alle som har bidratt til en konstruktiv og viktig debatt, og håper flere engasjerer seg i tiden som kommer.

Kontaktpersoner:

Marianne Sunde, leder, 22 19 61 91, mirayapress@oslo.online.no

Steinar Sabbasen, styreleder, 992 73 057, steinar.sabbasen@sariba.com

Atle Klungrehaug, styremedlem, 906 73 478, aklark@online.no

Krever full byggestans

P1020189-1

Folkeaksjonens advokat har 23. mai sendt hastesak til Fylkesmannen og bedt om full byggestans av Tyskertrappene. Det heter i henvendelsen fra advokat Ola Tellesbø:

«Vi kan ikke se at Oslo kommune har behandlet vår klage på ikke etterkomming av byggestans, heller ikke oversendt klagen til Fylkesmannen. Denne mangelen på saksbehandling er svært alvorlig fordi kommunen på denne måten ferdigstiller byggingen før klagen videresendes til Fylkesmannen. Vi ber Fylkesmannen om å gripe inn i kommunens behandling av saken. Videre ber vi om at det innføres byggestans til saken er ferdigbehandlet hos Fylkesmannen slik at videre eventuell skade forhindres.»

Artikler i media – februar og mars 2013

Kilde: Dato: Tittel: Lenke:
Vårt Land 21.02 Skal pusse opp nazi-monument artikkel
leder
side 8
side 9
Vårt Land 22.02 Som å henge opp uniformen til Breivik artikkel
Vårt Land 26.02 Byråd Folke Fredriksen: – Må bevare noen naziminner artikkel
Dagbladet 03.03 Naziparken på Ekeberg side_34
side_35
side_36
Morgenbladet 08.03 Det innerste rommet artikkel
Dagbladet 08.03 Christopher Nielsen: Kunstanalyse av skulpturparken kronikk
Dagbladet 13.03 Marianne Sunde: Dårlig saksbehandling av nazimonument
innlegg
Dagbladet 22.03 Christopher Nielsen: Minnesmerke for Rex Ringnes innlegg

Brev om politiaksjonen 15. oktober

Mens Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen venter på at vår begjæring skal behandles i Miljøverndepartementet, og at statsråden svarer på vår invitasjon om befaring, ble det 15. oktober satt inn store politistyrker mot fredelige demonstranter. Dette skjer etter irreversibelt arbeid er startet opp i Oslos siste sentrumsnære skog og eldste kulturmiljø, Ekebergskogen. Les Folkeaksjonens brev til miljøvernministeren.

Har du litt tid til overs til Ekebergskogen?

Skogen trenger oss nå. Har du en time eller to og anledning til å bidra med vakthold? Eller kan du dele ut løpesedler et sted det passer for deg?

Vakthold
Kom innom skogen når det passer deg mellom kl 0700 og kl 1500. Vi må beskytte bytrærne så de ikke felles. Ring 22 19 61 91 eller 926 49 916 om du har noe å melde fra der du er i skogen. Dersom du bare legger lufteturen innom skogen er også en termos med varm drikke eller noe annet som vaktmannskapet kan trenge velkomment. Utgangspunkt for vakthold er Ekebergrestauranten. VELKOMMEN!

Løpesedler
Skriv ut denne løpeseddelen og del ut der det passer deg – på tur i Ekebergskogen, på jobben, i organisasjonen du er involvert eller til venner. Kanskje får du legge igjen noen eksemplarer på en kafé også? Takk for at du hjelper oss å stanse raseringen av Ekebergskogen!